Category Archives for "Kiến Thức Chung"

Nên Cho Trẻ Học Tiếng Anh Khi Nào?

By MKJ | Kiến Thức Chung

Nên Cho Trẻ Học Tiếng Anh Khi Nào? Hiện vẫn có những tranh cãi giữa nhiều người về việc nên cho trẻ học Tiếng Anh Khi nào. Một phía ủng hộ việc học ngoại ngữ cho trẻ càng sớm càng tốt để trẻ phát triển ngôn ngữ như tiếng mẹ đẻ của mình. Ngược lại, vẫn […]

Continue reading