Nên Cho Trẻ Học Tiếng Anh Khi Nào?

By MKJ | Kiến Thức Chung

Nên Cho Trẻ Học Tiếng Anh Khi Nào?

Hiện vẫn có những tranh cãi giữa nhiều người về việc nên cho trẻ học Tiếng Anh Khi nào. Một phía ủng hộ việc học ngoại ngữ cho trẻ càng sớm càng tốt để trẻ phát triển ngôn ngữ như tiếng mẹ đẻ của mình. Ngược lại, vẫn có những tiếng nói ủng hộ việc học ngoại ngữ khi trẻ đã hình thành  việc nhận thức được ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của mình và lúc đó mới là thời điểm để bé tập ngôn ngữ thứ 2.

Tuy nhiên, rõ ràng là một đứa trẻ sẽ nói Ngôn ngữ thứ 2 trôi chảy như ngườ bản xử hơn nếu chúng được tiếp xúc trong môi hoàn toàn sử dụng ngôn ngữ thứ 2 này. Ngoài ra các yếu tố như trên còn phụ thuộc nhiều vào khả năng và điều kiện học tập của đứa trẻ.

Chung quy lại, hầu hết các chuyên gia đều nhận định việc học trước tuổi dậy thì sẽ mang kết quả tốt hơn.

Vậy, việc học cho trẻ mầm non nên là vui chơi kết học học tập hay vẫn xem là việc học nghiêm túc, bài bản?

Thực tế đứa trẻ sẽ dễ dàng tiếp thu kiến thức không chỉ riêng ngoại ngữ khi bé được học tập trong môi trường thoải mái, học mà chơi chơi mà học. Do vậy, không nên phân biện giữa học nghiêm túc hay học mà chơi.

Cần có một chương trình phù hợp thúc đẩy và phát huy hết khả năng tiếp thu học tập của trẻ trên cơ sở học mà chơi chơi mà học.

Học sinh sẽ phát triển kỹ năng ngôn ngữ tốt nhất trong những môi trường thân thiện và hỗ trợ trẻ nhỏ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là phụ huynh cần phải nói tiếng Anh mà mọi người cần quan tâm trẻ học gì và cần khuyến khích, tạo môi trường cho các bé học .